Inregistrare Marca - Marca Inregistrata - Inregistrare Marci Infoline: +40-31-425.17.24 roenes

Inregistrare Desene / Modele Industriale

Desene Modele Industriale Din momentul inregistrarii desenului/modelului industrial, proprietarul se bucura de un drept exclusiv de exploatare a acestuia, precum si dreptul de a interzice tertilor sa efectueze fara consimtamantul sau reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vanzarea, folosirea, importul sau stocarea in vederea comercializarii, oferirea spre vanzare sau folosirea unui produs in care desenul sau modelul industrial este incorporat sau la care acesta se aplica.


Prin desen industrial se intelege aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia, redat in doua dimensiuni, rezultat din combinarea dintre principalele caracteristici, indeosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/sau materiale si/sau ornametatia produsului in sine.


Prin model industrial se intelege aspectul exterior al unui produs si/sau al unei parti a acestuia, redat in trei dimensiuni, rezultat din combinarea dintre principalele caracteristici, indeosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/sau ornamentatia produsului in sine.

Conditiile pentru inregistrarea unui desen/model industrial sunt:

  • desenul/modelul industrial este nou aceasta conditie presupune ca desenul/model industrial depus spre inregistrare sa nu fie identic in ceea ce priveste detaliile semnificative cu nici un desen sau model industrial facut public inainte de data depunerii cererii sau a prioritatii invocate;
  • desenul/modelul industrial are caracter individual conditie ce presupune ca impresia globala pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferita de cea produsa de orice alt desen sau model industrial facut public anterior datei de depunere a cererii sau a datei prioritatii invocate.

Desenul/modelul industrial poate fi inregistrat:

  • la nivel national - compania dumneavoastra va dobandi protectie asupra dreptului numai pe teritoriul tarii in care se face inregistrarea; cererea de inregistrare de desene/modele industriale se depune la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) sau la Oficiile specializate din tarile in care compania dumneavoastra isi desfasoara activitatea;
  • la nivel comunitar - dreptul asupra desenului/modelului este protejat in toate tarile membre ale Uniunii Europene; cererea de inregistrare de desene/modele industriale se depune la Oficiul pentru Armonizarea Pietei Interne (OHIM/OAPI);
  • la nivel international - dreptul asupra desenului/modelului industrial este protejat in tarile mentionate in cererea de inregistrare conform Aranjamentului de la Haga; cererea de inregistrare de desene/modele industriale se depune la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (WIPO/OMPI).

Pentru a obtine un desen/model inegistrat si pentru a beneficia pe deplin de drepturile conferite prin aceasta inregistrare, este necesara parcurgerea urmatorilor pasi:

  • verificarea inregistrarilor anterioare de desene/modele industriale identice sau similare celui ce urmeaza a fi inregistrat;
  • inregistrarea desenului/modelului industrial;
  • protectia dreptului de proprietate industriala asupra desenului prin: formularea de opozitii la inregistrarea de catre terti a unor desene/modele industriale asemanatoare; formularea de actiuni in concurenta neloiala, plageri penale pentru savarsirea infractiunii de contrafacere;
  • reinnoirea desenului/modelului industrial.

Indiferent de modalitatea de inregistrare a desenului/modelului industrial, la nivel national, comunitar sau international, acesta este protejat de la data depunerii cererii de inregistrare, cu exceptia cazului in care se invoca o prioritate (prioritatea determinata de un depozit anterior intr-o alta tara sau prioritatea de expozitie).